Pages Menu
Categories Menu
Nowotwór trzustki

Nowotwór trzustki

Rak może być zlokalizowany w dowolnym miejscu trzustki. Często przez bardzo długi czas od jego wystąpienia, nie występują żadne, niepokojące objawy. Z tego powodu choroba zazwyczaj jest wykrywana w bardzo zaawansowanym stadium, z licznymi przerzutami do innych organów. Do najczęstszych nowotworów złośliwych trzustki zalicza się m.in. gruczolakoraka przewodowego czy torbielakogruczolakoraka. Zaobserwowano, że niektóre czynniki zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwór trzustki. Jest to m.in. cukrzyca, przewlekłe zapalenie trzustki, palenie tytoniu. Na rozwój choroby wpływ ma także dieta. Nowotwór trzustki najczęściej występuje u osób, które spożywają duże ilości mięsa, węglowodanów oraz nasyconych kwasów tłuszczowych. Do podstawowych objawów raka trzustki zalicza się głównie spadek masy ciała, utrata apetytu, nudności, wzdęcia, biegunki, ból w okolicach trzustki czy powiększenie pęcherzyka żółciowego. Leczenie tego rodzaju raka polega głównie na chirurgicznym usunięciu komórek nowotworowych. Jako uzupełnienie, stosuje się chemioterapię lub...

Wiecej
Nowotwór płuc

Nowotwór płuc

Rak płuc rozwija się zazwyczaj u wieloletnich nałogowych palaczy. Dym papierosowy zawiera wiele szkodliwych związków, które wykazują działania kancerogenne. Szkodliwe jest także bierne palenie papierosów. Śmiertelność spowodowana przez raka płuc jest bardzo wysoka. Przyczyniają się do tego niespecyficzne objawy, które często są lekceważone przez chorych. Sprawia to, że w momencie wykrycia raka jest on już zazwyczaj w zaawansowanym stadium. Do najczęstszych objawów nowotworu płuc zalicza się kaszel. Często nie ma on ustalonej przyczyny. U chorych występuje ponadto zapalenie płuc, które ma charakter nawrotowy. W zależności od umiejscowienia guza, mogą pojawić się duszności lub bóle w karku. Rak płuc zazwyczaj powoduje przerzuty do innych organów. W przypadku przerzutów do serca, stwierdza się zaburzenia jego czynności. Przerzuty mogą także obejmować bardziej odległe organy. Niekiedy jest to mózg, wątroba czy kości. Wówczas podstawowymi objawami są bóle głowy, brzucha, drgawki, nudności, a nawet zmiany osobowości. W diagnozie raka płuc stosuje się najczęściej RTG klatki piersiowej oraz tomografię komputerową. Wykonuje się również pozytonową tomografię emisyjną. Leczenie tego rodzaju raka zależy przede wszystkim od jego...

Wiecej
Nowotwór mózgu

Nowotwór mózgu

Na nowotwór mózgu składa się guz, który utworzony został przez nieprawidłowo dzielące się komórki. Część z guzów nie jest szkodliwa dla życia, jednak może powodować różne utrudnienia. Do nowotworów złośliwych mózgu zalicza się m.in. glejak, oponiak, rdzenia czy gruczolak przysadki. Za spowodowanie nowotworu mózgu odpowiedzialne są różne czynniki. Niekiedy jest to długotrwała ekspozycja na substancje szkodliwe, a także predyspozycje genetyczne. Część badaczy sugeruje, że do raka mózgu przyczynia się również palenie papierosów oraz napromieniowanie głowy. Często obecność guza w mózgu nie powoduje żadnych objawów. Czasem są one niespecyficzne, przez co trudno powiązać daną dolegliwość z nowotworem mózgu. Objawy najczęściej są spowodowane uciskiem guza na zdrową tkankę. Przyczynia się to do upośledzenia jej funkcjonowania. Do najczęstszych dolegliwości, które mogą wskazywać na obecność choroby zalicza się m.in. ból głowy, problemy z chodzeniem i koordynacją, omamy, drgawki, ogólne osłabienie czy zaburzenia mowy i ostrości widzenia. W celu zdiagnozowania nowotworu mózgu wykonuje się tomografię komputerową. Chorego kieruje się również na badania krwi oraz moczu. Czasem zalecany jest rezonans magnetyczny. Jeżeli dzięki tym badaniom...

Wiecej
Nowotwór tarczycy

Nowotwór tarczycy

Nowotwór tarczycy występuje stosunkowo rzadziej, niż w przypadku pozostałych nowotworów. Jest to jednak najczęstszy nowotwór układu wewnątrzwydzielniczego. Nowotwory złośliwe tarczycy mogą występować pod różnymi postaciami. Jest to m.in. rak brodawkowaty, rdzeniasty, pęcherzykowy czy anaplastyczny. Rzadziej diagnozuje się mięsaki oraz chłoniaki. Istnieje wiele czynników, które mogą spowodować pojawienie się raka tarczycy. Jest to m.in. nieodpowiednia ilość jodu w diecie. Jego niedobór może doprowadzić do rozwoju raka pęcherzykowatego. Z kolei nadmiar jodu przyczynia się do powstania raka brodawkowatego. Stwierdzono, że ryzyko zachorowania wzrasta w wyniku działania promieniowania jonizującego. Dotyczy to przede wszystkim tych osób, które zostały poddane naświetleniom w okolicach szyi. Niekiedy za rozwój choroby odpowiadają czynniki genetyczne. Zazwyczaj nowotwór nie powoduje zaburzenia czynności tarczycy. Objawy, które mogą sugerować raka często są lekceważone przez chorego. Są to m.in. powiększone węzły chłonne szyjne, chrypka czy problemy z połykaniem. Chorobę diagnozuje się na podstawie badania USG. Często lekarz sprawdza, czy na szyi nie występują guzki, które mogłyby świadczyć o chorobie. Ponadto wykonuje się badanie histopatologiczne. Konieczna może się również okazać scyntygrafia tarczycy z...

Wiecej
Nowotwór kości

Nowotwór kości

Do nowotworu kości dochodzi w wyniku niekontrolowanego podziału tkanek, które przyczyniają się do powstania guza. Sporo nowotworów kości zaliczanych jest do łagodnych odmian, jednakże część z nich może ulec zezłośliwieniu. Wyróżnia się kilka typów nowotworów złośliwych. Najczęściej diagnozowany jest szpiczak mnogi, który atakuje szpik kostny. Choroba zazwyczaj ujawnia się u osób starszych. Ten typ nowotworu może rozwinąć się na dowolnej kości. Kostniakomięsak to kolejny typ nowotworu złośliwego. Bardzo często diagnozuje się go w kolanie. Z kolei mięsak Ewinga atakuje zazwyczaj kości nóg, żeber czy miednicy. Na mięsaka Ewinga chorują najczęściej dzieci oraz młodzież. Nowotwory kości mogą być także łagodne. Do nich zalicza się m.in. guz olbrzymiokomórkowy, chrzęstniak śródkostny czy dysplazja włóknista kości. Podstawowym objawem raka kości jest ból. Dotyczy on szczególnie miejsca wystąpienia nowotworu. Ból może być bardzo nasilony, zwłaszcza w nocy. Często wielu chorych nie dostrzega rozwoju raka kości. Niekiedy jest on wykrywany przypadkowo, podczas wykonywania różnych badań, np. prześwietlenia kości. Leczenie nowotworu uzależnione jest od jego postaci. W przypadku nowotworu łagodnego, chory zazwyczaj otrzymuje specjalne leki. Jeśli...

Wiecej
Czym jest nowotwór?

Czym jest nowotwór?

Nowotwór może dotyczyć każdego człowieka. Niekiedy, do jego powstania, przyczyniają się określone zachowania bądź długotrwała ekspozycja na czynniki kancerogenne. Wiele osób, już na samo słowo nowotwór, reaguje strachem. Najczęściej powodem tego jest obawa o własne życie. Nowotwór może bowiem prowadzić do śmierci, chociaż nie jest to regułą. Wszystko uzależnione jest od stadium zaawansowania choroby. Lekarze alarmują, że pacjenci zgłaszają się do nich, kiedy zmiany nowotworowe są już bardzo zaawansowane. To niejednokrotnie powoduje śmierć. Tymczasem wcześnie wykryty nowotwór, umożliwia nawet całkowite wyleczenie. Czym jest ta groźna choroba? Nowotworem nazywana jest nieprawidłowa tkanka, która rozrasta się i namnaża w sposób niekontrolowany. W komórkach obserwowane są zmiany morfologiczne oraz czynnościowe. Zazwyczaj układ odpornościowy ma problemy z rozpoznaniem komórek rakowych, przez co nie są one w pełni zwalczane. Objawy tej choroby są bardzo zróżnicowane, w zależności od zajętego organu. Powstanie nowotworu uzależnione jest od wielu czynników. Wpływ na rozwój choroby mają czynniki kancerogenne, takie jak palenie tytoniu, azbest czy promieniowanie X. Nowotwory można leczyć na różne sposoby. Jednym z nich jest operacja chirurgiczna....

Wiecej