Pages Menu
Categories Menu

Najnowsze artykuly

Nowotwory skóry

Na powstanie nowotworu skóry w dużym stopniu przyczynia się styl życia danej osoby. Wykazano, że największe ryzyko zachorowania mają osoby, które narażone są na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Największe zagrożenie stanowi ono dla osób z jasną karnacją oraz licznymi przebarwieniami skórnymi. Nie bez znaczenia są również czynniki genetyczne. Stwierdzono, iż przypadek nowotworu skóry w danej rodzinie, zwiększa ryzyko jego pojawienia się u innych osób. Istnieją kilka typów nowotworów skóry, które umiejscowione są na różnym obszarze. Jeśli nieprawidłowe komórki występują w najgłębszych warstwach naskórka, powstaje rak podstawnokomórkowy. Rak płaskonabłonkowy rozwija się w wyniku zmian w środkowej warstwie naskórka. Z kolei czerniak złośliwy rozwija się w melanocytach. Są to komórki odpowiedzialne...

Nowotwór mózgu

Na nowotwór mózgu składa się guz, który utworzony został przez nieprawidłowo dzielące się komórki. Część z guzów nie jest szkodliwa dla życia, jednak może powodować różne utrudnienia. Do nowotworów złośliwych mózgu zalicza się m.in. glejak, oponiak, rdzenia czy gruczolak przysadki. Za spowodowanie nowotworu mózgu odpowiedzialne są różne czynniki. Niekiedy jest to długotrwała ekspozycja na substancje szkodliwe, a także predyspozycje genetyczne. Część badaczy sugeruje, że do raka mózgu przyczynia się również palenie papierosów oraz napromieniowanie głowy. Często obecność guza w mózgu nie powoduje żadnych objawów. Czasem są one niespecyficzne, przez co trudno powiązać daną dolegliwość z nowotworem mózgu. Objawy najczęściej są spowodowane uciskiem guza na zdrową tkankę. Przyczynia się to...

Nowotwór tarczycy

Nowotwór tarczycy występuje stosunkowo rzadziej, niż w przypadku pozostałych nowotworów. Jest to jednak najczęstszy nowotwór układu wewnątrzwydzielniczego. Nowotwory złośliwe tarczycy mogą występować pod różnymi postaciami. Jest to m.in. rak brodawkowaty, rdzeniasty, pęcherzykowy czy anaplastyczny. Rzadziej diagnozuje się mięsaki oraz chłoniaki. Istnieje wiele czynników, które mogą spowodować pojawienie się raka tarczycy. Jest to m.in. nieodpowiednia ilość jodu w diecie. Jego niedobór może doprowadzić do rozwoju raka pęcherzykowatego. Z kolei nadmiar jodu przyczynia się do powstania raka brodawkowatego. Stwierdzono, że ryzyko zachorowania wzrasta w wyniku działania promieniowania jonizującego. Dotyczy to przede wszystkim tych osób, które zostały poddane naświetleniom w okolicach szyi. Niekiedy za rozwój choroby odpowiadają czynniki genetyczne. Zazwyczaj nowotwór nie...

Nowotwór kości

Do nowotworu kości dochodzi w wyniku niekontrolowanego podziału tkanek, które przyczyniają się do powstania guza. Sporo nowotworów kości zaliczanych jest do łagodnych odmian, jednakże część z nich może ulec zezłośliwieniu. Wyróżnia się kilka typów nowotworów złośliwych. Najczęściej diagnozowany jest szpiczak mnogi, który atakuje szpik kostny. Choroba zazwyczaj ujawnia się u osób starszych. Ten typ nowotworu może rozwinąć się na dowolnej kości. Kostniakomięsak to kolejny typ nowotworu złośliwego. Bardzo często diagnozuje się go w kolanie. Z kolei mięsak Ewinga atakuje zazwyczaj kości nóg, żeber czy miednicy. Na mięsaka Ewinga chorują najczęściej dzieci oraz młodzież. Nowotwory kości mogą być także łagodne. Do nich zalicza się m.in. guz olbrzymiokomórkowy, chrzęstniak śródkostny czy...

Czym jest nowotwór?

Nowotwór może dotyczyć każdego człowieka. Niekiedy, do jego powstania, przyczyniają się określone zachowania bądź długotrwała ekspozycja na czynniki kancerogenne. Wiele osób, już na samo słowo nowotwór, reaguje strachem. Najczęściej powodem tego jest obawa o własne życie. Nowotwór może bowiem prowadzić do śmierci, chociaż nie jest to regułą. Wszystko uzależnione jest od stadium zaawansowania choroby. Lekarze alarmują, że pacjenci zgłaszają się do nich, kiedy zmiany nowotworowe są już bardzo zaawansowane. To niejednokrotnie powoduje śmierć. Tymczasem wcześnie wykryty nowotwór, umożliwia nawet całkowite wyleczenie. Czym jest ta groźna choroba? Nowotworem nazywana jest nieprawidłowa tkanka, która rozrasta się i namnaża w sposób niekontrolowany. W komórkach obserwowane są zmiany morfologiczne oraz czynnościowe. Zazwyczaj układ...